Về chúng tôi TTO BRO

Trong những năm qua ngành Phát Thanh Truyền Hình đã góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước, đưa đất nước hội nhập thành công trong thời đại kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hoá. Với 63 đài phát thanh truyền hình trên cả nước, cùng với sự ra đời của các Doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dịch vụ truyền hình ngày càng phong phú và có rất nhiều sự đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật hiện đại và chuyên nghiệp. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TTO VIỆT NAM là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam chuyên hoạt động trong các lĩnh vực đó.
0917.114.404